Doanh nghiệp khác cùng địa bàn

1 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM HÀ

 • Địa chỉ: Thôn 4 ( Nhà Bà Hoàng Thị Tỉnh ), Xã Đông Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
 • MST: 0201120554
 • »Chi tiết

2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH YẾN

 • Địa chỉ: Thôn 5 ( Nhà Ông Nguyễn Văn Viên), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
 • MST: 0201130496
 • »Chi tiết

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯỢNG DUNG

 • Địa chỉ: Số 25 Phố Mới, Thôn Phù Liễn, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
 • MST: 0201112271
 • »Chi tiết

4 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BIỂN HOÀNG VINH

 • Địa chỉ: Xóm 7 ( Nhà Ông Nguyễn Hoàng Vinh ), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
 • MST: 0201134395
 • »Chi tiết

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOAN PHƯỢNG

 • Tên GD: LOAN PHUONG TCO.,LTD
 • Địa chỉ: Thôn 7 (Nhà Bà Nguyễn Thị Phượng), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
 • MST: 0201102026
 • »Chi tiết

6 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN

 • Địa chỉ: , Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
 • MST: 0201060520
 • »Chi tiết