Doanh nghiệp khác cùng địa bàn

1 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG VINH

 • Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Tây Am ( Nhà Ông Nguyễn Văn Sơn ), Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • MST: 0201120579
 • »Chi tiết

2 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG THU

 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng
 • MST: 0201051251
 • »Chi tiết

BÙI THỊ DIỆN

 • Địa chỉ: Thôn Vạn Hoạch, Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • MST: 0201147683
 • »Chi tiết

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CẢNH PHÁT

 • Địa chỉ: Xóm 5 Tây Am, Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • MST: 3 606368 0
 • »Chi tiết

5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TOÀN PHƯỢNG

 • Địa chỉ: Thôn 4 (Tại Nhà Ông Phạm Đình Toàn), Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • MST: 0201332809
 • »Chi tiết

6 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO MINH

 • Địa chỉ: Thôn 7, Làng Tây Am, Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • MST: 0200974715
 • »Chi tiết