Doanh nghiệp khác cùng địa bàn

1 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ HOÀNG LONG

 • Địa chỉ: Thôn Nà Trúc, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang
 • MST: 5000593359
 • »Chi tiết

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VĨNH THỊNH

 • Địa chỉ: Chuyển Đến: Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang
 • MST: 5000289359
 • »Chi tiết

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG QUANG

 • Tên GD: TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG QUANG
 • Địa chỉ: Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang
 • MST: 5000228476
 • »Chi tiết

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KHUÔN HÀ

 • Địa chỉ: Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang
 • MST: 5000552433
 • »Chi tiết

HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT

 • Tên GD: HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT
 • Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang
 • MST: 5000782243
 • »Chi tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHUÔN HÀ

 • Tên GD: TRƯỜNG TIỂU HỌC KHUÔN HÀ
 • Địa chỉ: Cà Nò, Xã Khuôn Hà, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang
 • MST: 5000314319
 • »Chi tiết