Doanh nghiệp khác cùng địa bàn

1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUÂN HUYỀN

 • Địa chỉ: Tiểu Khu 2,, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
 • MST: 5500394048
 • »Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VIỆT - PHÁP

 • Tên GD: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VIỆT - PHÁP
 • Địa chỉ: Tổ 1, Tiểu Khu 1, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
 • MST: 5500288635
 • »Chi tiết

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN & CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN ĐỨC TRƯỜNG TRÙNG QUANG

 • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
 • MST: 5500416982
 • »Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN Đ & H

 • Địa chỉ: Tiểu Khu I, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
 • MST: 5500423933
 • »Chi tiết

5 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC BÌNH PHƯƠNG

 • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
 • MST: 5500420562
 • »Chi tiết

6 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỊNH XUYẾN

 • Địa chỉ: Tiểu Khu 3, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
 • MST: 5500312528
 • »Chi tiết