HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI YÊN II

Doanh nghiệp khác cùng địa bàn

1 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI YÊN II

 • Địa chỉ: Thôn 4, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh
 • MST: 5700960491
 • »Chi tiết

2 ĐOÀN 42

 • Địa chỉ: Km 2,5 , Quốc Lộ 18, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh
 • MST: 5700292364
 • »Chi tiết

3 DNTN - XUÂN THUỶ

 • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp - Khu 3, Phường Hải Hoà, Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh
 • MST: 5700363537
 • »Chi tiết

4 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG BẮC

 • Tên GD: DBC.,JSC
 • Địa chỉ: Km 5, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh
 • MST: 5701748120
 • »Chi tiết

5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH THUẬN

 • Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hoà, Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh
 • MST: 5701337184
 • »Chi tiết

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI HOÀ - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 • Địa chỉ: Khu 1, Phường Hải Hoà, Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh
 • MST: 5700621474
 • »Chi tiết